2 Mayıs 2014 Cuma

Arduino Due Development Kit'e Matlab Üzerinden Kod Gömme

Arduino Due Development Kit'e bağlı bir ledi, MATLAB üzerinden kontrol etmemize olanak tanıyacak uygulamayı gerçekleştireceğiz.

1. Fritzing programında elektronik devre tasarımını yapalım:
Şekil 1.1


Şekil 1.2

2. Arduino MATLAB destek paketini indirelim:
Şekil 1.3

3. Arduino destek paketi içindeki pde klasörünü Arduino IDE'nin kurulu olduğu dizindeki libraries klasörü içine kopyalayalım:
Şekil 1.4

Şekil 1.5

4. İndirilen Arduino destek paketini (ArduinoIO Dosyası) MATLAB'ın görmesi için MATLAB çalışma dizinini ArduinoIO dosyası ile eşleştiriyoruz:
Şekil 1.6
Şekil 1.7
Şekil 1.8


5. Arduino Due Development Kit'imizi (Diğer Arduino Kit'leride Kullanılabilir) PROGRAMMING - ATMEGA16U2 mini USB portundan bilgisayarımıza bağlıyoruz:
Şekil 1.9

6. Arduino IDE üzerinden pde kütüphanesini açıp klasör içindeki adio.pde dosyasını geliştirme kitine gömüyoruz: (2. adımda indirilen Arduino destek paketi 'ArduinoIO' adındadır. 'adio.pde' dosyası ArduinoIO dosyasının içindedir.)
Şekil 1.10
Şekil 1.11
Şekil 1.12


6. Arduino geliştirme kitinin PC ile hangi sanal seri porttan haberleştiğini öğreniyoruz:
Şekil 1.13

Görüldüğü gibi Arduino Due Development Kit'imiz PC ile COM4 sanal seri portu üzerinden haberleşmektedir. 

7. MATLAB ortamına geçip Arduino geliştirme kiti ile haberleşmek için kurulu sanal seri port üzerinden değişken tanımlıyoruz:
Şekil 1.148. MATLAB'dan Arduino geliştirme kiti ile başarılı bir bağlantı gerçekleştirildiği mesajını alıyoruz:
Şekil 1.15

9. 1. adımda Fritzing ortamında tasarlanan elektronik şematik dikkate alınarak 13 nolu pini MATLAB ortamında dijital çıkış olarak atayalım: (13 nolu pin için devre üzerinde smd led mevcuttur. Ekstra bağlantı kurmanıza gerek yoktur.)
Şekil 1.16

10. 13 nolu pine dijital '1' ve '0' değerlerini yazdıralım ve geliştirme kiti üzerindeki smd ledi kontrol edelim:

MATLAB Komut satırı:

>> degisken.digitalWrite(13,1)
% 13 nolu pine dijital 1 sinyali yazılıyor.

>> degisken.digitalWrite(13,0)
% 13 nolu pine dijital 0 sinyali yazılıyor. 

11. Arduino Due geliştirme kiti üzerindeki smd ledin, MATLAB ortamından gönderilen sinyallere (komutlara) cevap verdiği gözlemlenmektedir. 


12. MATLAB Ortamında Yazılan Kodlar:

>> degisken.arduino('COM4')
% Arduino Due Development Kit COM4'e bağlı. Arduino ile 
% haberleşmek yeni bir değişken tanımlıyoruz. 

>> degisken.pinMode(13, 'OUTPUT')
% 13 nolu pin dijital çıkış olarak yönlendiriliyor.

>> degisken.digitalWrite(13,1)
% 13 nolu pine dijital 1 sinyali yazılıyor.

>> degisken.digitalWrite(13,0)
% 13 nolu pine dijital 0 sinyali yazılıyor. Şekil 1.17
Introduction to Simulink Support for Target Hardware

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder