21 Aralık 2013 Cumartesi

gNewSense İşletim Sistemi Üzerinde C Kaynak Kodu Derleme ve Çalıştırma

İzlenecek Adımlar
1. Gedit editörü üzerinde yeni bir çalışma sayfası açılır.
2. Boş metin dosyası .c uzantısıyla varsayılan dizine kaydedilir.
3. C kaynak kodu metin dosyası içine yazılıp kaydedilir.
4. Bash kabuğunda gcc derleyicisi çalıştırılarak kaynak kod derlenir.
5. Çalıştırılabilir dosya bash kabuğunda açılarak çalıştırılır.1- C Kaynak kodu yazabilmek için bir text editörü açıyoruz.
2- Açılan metin dosyasına C kaynak kodu yazmadan önce, metin editörünün C programlama diline özel ifadeleri renklendirmesi için boş metin dosyasını kaydediyoruz.
3- Metin dosyası .c uzantılı olaran masaüstüne kaydedilir.
4- Makalenin son kısmında sizlerle paylaştığımız kaynak kodu masaüstüne farklı kaydettiğimiz metin dosyası içine yazıyoruz.
5- Bash kabuğu varsayılan olarak home dizininin görüntüler. Kabuk içinde, masaüstü dizinine geçmek için gerekli kodları yazabilecek olmamıza rağmen kabuğu sadece c kodunu derleme ve çalıştırma işlemine özel olarak kullanmak istediğimizden böyle bir işlem gerçekleştirmeyi uygun gördük.
6- Linux sistemi üzerinde bash kabuğunun açılması...
7- Taşıma işleminden sonra kaynak kodun dizindeki görünümü...
8- 'deneme.c' dosyası gcc derleyicisi tarafından derlenecektir. '-o' argümanı, çalıştırılabilir dosyanın istenilen isimle kaynak kodun bulunduğu dizine yerleştirilmesini sağlar. Bu uygulamada kaynak kod hatasız bir şekilde derlendiği vakit, kaynak kodun bulunduğu dizinde 'cikti' isminde bir çalıştırılabilir dosya oluşturulacaktır.
9- Derleme işleminin hatasız bir şekilde gerçekleşmesi sonucu kaynak kodun kaydedildiği dizinde 'cikti' isminde bir çalıştırılabilir dosya oluşturuldu.  Keza kaynak kodda hata olsaydı bash kabuğunda uyarı mesajı alacaktık..
10- './' ifadesi çalıştırılabilir dosya isminin önüne yazılarak bash kabuğunda c programımız işletilebilir.
11- C programlama dili kullanarak inşa ettiğimiz yazılım bash kabuğunda beklentilerimizi karşılayacak şekilde çalıştırıldı.


C Kaynak Kodu
/*

    Bu program gNewSense OS üzerimnde C kodlarının nasıl derlendiğini
    uygulamalı olarak göstermek için hazırlanmıştır. Uygulanan metot
    Linux tabanlı işletim sistemlerinde geçerlidir.

    Program, standart giriş akışından alınan veriyi standart çıkış
    birimi üzerinden yazdırmaktadır.

*/

#include <stdio.h>
/*
     printf ve scanf fonksiyonlarını prototiplerinin bulunduğu başlık dosyası
 derleyiciye bildiriliyor..
*/

int main(void)
/*
    Hazırlanan C kodu konsol ekranına tamsayı veri tipinde bir değer döndürecektir.
    Bu değer bize, programın doğru çalıştığını kontrol etme imkanı verir.
*/
{
    int sayi;
    // Tamsayı veri tipinde bir değşken bildiriliyor.

    printf("Standart giris biriminden bir veri giriniz:");
    scanf("%d", &sayi);
    /*
        Standart giriş biriminden veri alınıyor. ANSI C standartlarında standart
        giris birimi klavyedir. Klavyeden girilen tamsayı türündeki değer scanf
        fonksiyonu aracılığıyla sayi değişkeninin bellek alanına yazdırılıyor.
        '&' adres operatörü olarak bilinir.
    */

    printf("Standart giris biriminden alinan veri: %d", sayi);
    /*
        Standart çıkış birimine veri yazdırılıyor. ANSI C standartlarında standart
        çıkış birimi ekrandır. sayi değişkeninin bellek alanına yazdırılan değer
        %d tamsayı dönüşüm belirteci aracılığıyla string ifade içinde tanımlanan
        bölgeye yazdırılır.
    */

    return 0;
    /*
         Konsol ekranına değer döndürüyoruz. Bu değer bize programın doğru çalışıp çalışmadığı
         ile alakalı bilgi verecektir.
    */
}

   


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder